BTT." OIA - SOBREIRAS DO FARO - OIA"

06.12.2012 09:30

RECORRIDO: OIA (Mosteiro) - Camiño Portugués da Costa - Pista Molina - As Pedreiras - Sobreiras do Faro (+ osados ascenso y descenso extremo) - 

                      Pista Molina -  Bajada a Chavella - OIA (Mosteiro).